Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2019

Universal Certification Solutions - Unicert

Η Unicert ιδρύθηκε το 2015 από τον κο. Νικόλαο Νούλα και τον Δρ. Δημήτριο Δερπάνη με αρχικό όραμα την δημιουργία του κορυφαίου Ομίλου Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης.Η Universal Certification Solutions-UNICERT είναι ένας διεθνώς αναγνωρισμένος Φορέας Πιστοποίησης, πιστοποιηµένος από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. µε την υπ’ αριθµ 148/21.1.2015 απόφαση του ∆.Σ. για την πιστοποίηση προσώπων σε Γνώση Πληροφορικής ή Χειρισµού Η/Υ, οπότε κατ’ επέκταση τα πιστοποιητικά του αποτελούν απαραίτητο εφόδιο για προσλήψεις στο ελληνικό δηµόσιο και διαγωνισµούς Α.Σ.Ε.Π..


Είναι πιστοποιηµένος κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015 και διαπιστευµένος από το Ε.ΣΥ.∆. κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024:2012 (σε 62 περιγράµµατα) γεγονός το οποίο αποδεικνύει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται µε αµεροληψία και µε τεκµηριωµένη επάρκεια, ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισµένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιµο από τους Εθνικούς Φορείς ∆ιαπίστευσης των χωρών–µελών της Ε.Α. (European cooperation for Accreditation).


Μετά από 4 χρόνια αέναων και επίμονων προσπαθειών, η UNICERT έχει εδραιώσει τη παρουσία της στο εκπαιδευτικό στερέωμα κατορθώνοντας να καθιερωθεί ως ο μεγαλύτερος ελληνικός, διεθνώς αναγνωρισμένος φορέας πιστοποίησης που δραστηριοποιείται σήμερα στην Ελλάδα. Ο σημαντικότερος, ίσως, παράγοντας που οδήγησε σε αυτή την επιτυχία ήταν – και συνεχίζει να είναι – η σχέση εμπιστοσύνης που αναπτύχθηκε με την αγορά και τους συνεργάτες μας, ως αποτέλεσμα της επίτευξης και επαλήθευσης των προσδοκιών που τέθηκαν, έχοντας ως απώτερο σκοπό την μέγιστη δυνατή εξυπηρέτηση πελατών με ένα κορυφαίας ποιότητας προϊόν. Με αυτή την φιλοσοφία, και με την δική σας στήριξη, ο Όμιλος αναπτύσσεται σε νέες δραστηριότητες με το ίδιο όραμα και τον ίδιο στόχο. Την Κορυφή!


 Unicert ΙΕΚ
Στο Unicert ΙΕΚ  καλλιεργούμε την νοοτροπία της καινοτομίας και της εκπαιδευτικής ενδυνάμωσης των σπουδαστών που  θα τους προετοιμάσουν για το δύσκολο επαγγελματικό περιβάλλον. Οι σπουδαστές γίνονται οι ίδιοι  παράγοντες αλλαγής. Συμμετέχουν,  αποκτούν γνώση των εργαλείων,  παρακολουθούν  πρότυπα προγράμματα επιμόρφωσης που τους  βοηθούν να αναπτύξουν επαγγελματική – επιχειρηματική νοοτροπία και να δημιουργήσουν σχέδια δράσης για το μέλλον.

Η σχέση του εκπαιδευτικού οργανισμού με τους εκπαιδευόμενους δεν περιορίζεται στην εκπαίδευση, αλλά είναι αμφίδρομη και διευρύνεται σε όλο το φάσμα της υποστήριξης που αναζητούν οι νέοι άνθρωποι για μία σίγουρη μελλοντική σταδιοδρομία. 


 ISO


 Η εταιρία έχοντας τη διαπίστευση από το Ε.ΣΥ.Δ. σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO / IEC 17021, είναι πλέον σε θέση να χορηγεί σε εταιρίες πιστοποιητικά σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 27001 & ISO 9001. Η εφαρμογή των συγκεκριμένων προτύπων προσδίδουν στον οργανισμό ουσιαστικά και ποιοτικά οφέλη και πλεονεκτήματα καθώς, επεκτείνει το γεωγραφικό εύρος των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, ενισχύει τη φήμη τους εξασφαλίζοντας την εμπιστοσύνη των πελατών τους, βελτιώνει την εικόνα και την αξιοπιστία τους, μειώνει το παραγωγικό τους κόστος και αυξάνει την ικανοποίηση των πελατών τους. PEARSON


Την Unicert επέλεξε η Pearson, ως το νέο της αποκλειστικό partner, στην Ελλάδα και την Κύπρο, για την διεξαγωγή των εξετάσεων PTE General.

Το PTE General, είναι ένα από τα πιο αναγνωρισμένα και αναγνωρίσιμα πιστοποιητικά iESOL διεθνώς.Συγκεκριμένα, το PTE είναι προαπαιτούμενο για την έκδοση visa στην Αυστραλία.
Αναγνωρίζεται από Πανεπιστήμια εντός και εκτός Ευρωπαϊκής ένωσης, Δημόσιους και Ιδιωτικούς Οργανισμούς, από τον OFQUAL, ASEP, SQA, DfES & CCEA. Με μία πλειάδα πλεονεκτημάτων για τους υποψήφιους αλλά και για τους εκπαιδευτικούς που το εμπιστεύονται, το PTE General αποτελεί την ασφαλέστερη επιλογή για την ανέλιξή τους. Αναζήτηση εξωτερικών επιθεωρητών Η UNICERT, διαπιστευμένος Φορέας Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης, θέλοντας να επεκτείνει τις υπηρεσίες της και στο αντικείμενο των επιθεωρήσεων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης αναζητά εξωτερικούς επιθεωρητές. 

Απαραίτητα προσόντα για την θέση του επιθεωρητή Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2015:

• Πτυχίο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Χημικού Μηχανικού, Χημικού, Περιβαλλοντολόγου ή συναφές αντικειμένου.
• Τουλάχιστον δύο (2) έτη εμπειρία σε τμήμα διαχείρισης ποιότητας / περιβαλλοντικής διαχείρισης ή δύο (έτη) ως σύμβουλος συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης
• Επιθυμητή εμπειρία σε επιθεωρήσεις συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης
• Απαραίτητη συμμετοχή σε πενθήμερο σεμινάριο EN ISO 9001:2015 & ΕΝ ISO 14001:2015
• Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
• Πολύ καλή γνώση Η/Υ
Επιπρόσθετες απαιτήσεις:
• Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας και διαχείρισης χρόνου
• Ομαδικό Πνεύμα.
• Υψηλό αίσθημα ευθύνης.
• Επαγγελματισμός.
• Ικανότητα Ορθής Συγγραφής Κειμένων.
• Δυνατότητα διενέργειας ταξιδιών εντός Ελλάδος
• Άδεια οδήγησης Β. κατηγορίας
Παρακαλούμε, όπως μας αποστείλετε το βιογραφικό σας στο e-mail: hr@unicert.gr αναφέροντας τον τίτλο «Επιθεωρητής Περιβαλλοντικής Διαχείρισης»
Τα βιογραφικά θα διαχειριστούν με την απαραίτητη εμπιστευτικότητα και σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σήµερα η UNICERT διαθέτει ένα πανελλαδικό δίκτυο 1.900 και πλέον πιστοποιηµένων συνεργαζόµενων κέντρων, ενώ παράλληλα έχει εδραιώσει την παρουσία της στην Κύπρο, εντάσσοντας στο δίκτυό της 80 πιστοποιηµένα συνεργαζόµενα κέντρα. Σε συνέχεια της εξωστρεφούς της πολιτικής, διαθέτει παρουσία και στην Αλβανία µε επιπλέον 2 πιστοποιηµένα εξεταστικά κέντρα.

Τρίτη, 8 Απριλίου 2014

NEW WIDGETS

Έχουν αναρτηθεί στα blogs 2 νέα χρήσιμα widgets από τα οποία το πρώτο
μας επιτρέπει να δούμε όλες τις ελληνικές ειδήσεις της ημέρας συγκεντρωμένες
σε μία σελίδα ΕΔΩ, και το 2ο πως μπορούμε να βρούμε κοντά μας γιατρό του
Ε.Ο.Π.Π.Υ ΕΔΩ!

Επιπλέον στο blog Vaiol Tips & Tricks έχουν αναρτηθεί αρκετά νέα widgets
με χρήσιμες πληροφορίες, καθώς και ότι είναι online και νέο blog to
στο οποίο είναι μαζεμένα κανάλια της τηλεόρασης, ιντερνετικά κανάλια,
Links με livestream mats, πρόγραμμα tv & cinema και πολλά άλλα!!

Ευχαριστώ!
Join me on Facebook Follow me on Twitter Subscribe to RSS Email me
Powered by Blogger Gadgets